Cele trei calități sau GUNAS în manifestare

1. SATTVA – este forța echilibrului și include bunătatea, armonia, fericirea, luminozitatea, puritatea, ușurința. Ea dă naștere plăcerii rafinate și libertății.
2. RAJAS – este forța mișcării și include activitatea și energia, efortul și pasiunea. Ea produce durerea, neastâmpărul și lupta.
3. TAMAS – este forța inerției și include obscuritatea, ignoranța, incapacitatea, neputința, degenerarea și larvaritatea.

Nu există nimic din această infinită manifestare care să nu aibă în compunerea sa, într-o proporție mai mare sau mai mică, toate cele trei gunas-uri. Întreaga varietate a naturii tuturor fenomenelor, ființelor, atributelor, tendințelor, înclinațiilor, alegerilor, personalităților, relațiilor și acțiunilor depinde de dominanța sau preponderența uneia dintre gunas-uri. De exemplu, dacă sattva domină, fiind servită de celelalte două calități respectivul aspect apare predominant sattvic. Într-o astfel de manifestare, sattva oferă calități pure, rafinate, luminate; rajas energizează, impulsionează, eliminând stagnarea, iar tamas stabilizează. Dar dacă tamas predomină, atunci el va produce stagnare și stupiditate. Rajas luptă să modifice această stare de fapt, iar sattva rămâne adormită, așteptând să fie energizată cu ajutorul lui rajas. Această exemplificare, departe de a fi exhaustivă, sugerează modul în care gunas-urile se află în interdependență.

Așa după cum se obervă în natură, totul se află într-o continuă schimbare. Elementul cel mai dinamic poate deveni static, iar staticul poate deveni la rândul său, dinamic. Piatra poate deveni gaz, gazul se poate solidifica în rocă. Prin transmutare și adunând alte particule, hidrogenul poate deveni în final uraniu, care la rândul său poate radia particule el însuși, ce pot deveni din nou hidrogen.

Hrana, la rândul ei, poate genera în ființă energia sattvică sau poate să rămână în stomac precum o greutate tamasică; într-un astfel de caz este necesară acțiunea rajasică a unor ierburi sau medicamente care să determine eliminarea sau tranformarea mâncării tamasice.

Interacțiunea dintre gunas-uri

Toți oamenii au în ei, într-o oarecare măsură, impulsul rajasic al dorinței și al activității și, de asemenea, darul sattvic al luminii și fericirii. Aceasta este capacitatea de a adapta, de a armoniza mentalul cu el însuși, mintea cu inima, o capacitate de a se armoniza cu obiectele din jurul său. Toți oamenii obișnuiți au partea lor de incapacitate, ignoranță și neștiință tamasică. Însă aceste calități nu sunt constante în orice om, atât în manifestarea intensității forței lor cât și în proporțiile în care ele se combină. Pretutindeni în natură, aceste gunas-uri se află într-o continuă interacțiune, înlocuire și impact mutual. Uneori, una dintre aceste gunas-uri predomină, alteori alta se dezvoltă ajungând să se impună și fiecare subjugă ființa conform acțiunilor și consecințelor pe care le generează.

Cele trei tipuri calitative ale Naturii sunt împletite în toate existențele cosmice, fără posibilitatea de a le separa.

Tamas, principiul inerției, este neștiința pasivă și inertă, care primește toate șocurile și contactele fără vreun efort de a controla răspunsul și care conduce la diminuarea întregii acțiuni a energiei și la o dispersare radicală a substanței. Astfel, tamas este condusă de forța de mișcare a lui rajas și chiar în inconștiența materiei există inclus un gând liber înnăscut, păstrător al armoniei, echilibrului și cunoașterii. Materia este tamasică, conform caracteristicii de bază dar este dominată de imensa forță a mișcării, rajas, care o conduce pentru a crea și construi în permanență. La rândul ei, rajas, este condusă de un element ideal sattvic. Întotdeauna sattva impune armonie și ordine păstrătoare împotriva celorlalte două tendințe.

Rajas, care este principiul creator, dinamic, apare în natură ca o pasiune conștientă sau semiconștientă a căutării permanente, a dorinței și a acțiunii în viață. Rajas conduce prin însăși natura sa, la o viață, o activitate și o modalitate de a reacționa dinamică, dar întotdeauna instabilă și schimbătoare, în afara oricărui rezultat prestabilit. Întâlnind, pe de o parte, forța distructivă a lui tamas, ce implică moartea, decăderea, inerția și acțiunea ignorantă, rajas va exercita o acțiune armonizantă doar dacă este susținută de forța lui sattva.
Sattva, principiul cunoașterii profund trăite și al asimilării armonioase, măsurate și echilibrate, care prin ea însăși conduce spre o ultimă înțelegere a armoniilor eterne și luminoase, este mișcarea acestei lumi impulsionate să urmeze calea desăvârșirii în Divin.
În aceasta constă existența unei lumi condusă de jocul împletit, limitat și limitator al celor trei tipuri calitative ale naturii.

Caracteristicile esențiale ale celor trei gunas-uri

Atunci când predomină sattva guna, ființa este pură și fericită, iar gândurile sunt elevate. Sattva guna este foarte importantă pentru păstrarea echilibrului emoțional și mintal. Fără predominanța acestei calități pot apărea diferite dezechilibre de natură psihosomatică, care duc la diferite feluri de suferințe. Prin puritatea lui sattva, boala nu mai poate să se instaureze în corp și chiar suferința poate fi eliminată oriunde în natură. Sattva guna aduce calmul, bucuria, eliminând confuziile și stările conflictuale. Rezultatele ei directe sunt: cunoașterea, armonia și fericirea. Plăcerea sattvică nu este doar o simplă mulțumire legată de o dorință satisfăcută, ci acel deliciu sau mulțumire interioară durabilă, pe care o aduce starea de împăcare cu sine, cu natura, cu obiectele dorințelor și cu percepțiile legate de acestea. Cu toate acestea, ca și celelalte gunas-uri, sattva ne limitează totuși libertatea, ne leagă de manifestare. Întotdeauna, în cazul oricărei guna, legătura se realizează în același fel: prin intermediul dorinței, care este o expresie a ego-ului. În cazul lui sattva este vorba despre o dorință mai nobilă și de un ego mai pur.

Rajas are ca esență atracția către plăcere. Această guna este precum un copil atașat de a acapara cât mai multe obiecte. Rajas se naște din setea după o satisfacție neîmplinită. De aceea, ea este plină de neodihnă, de febrilitate, lascitate, lăcomie și înfrigurare. Este o activitate de căutare de noi impulsuri și stimuli exteriori. Rajas reprezintă forța dorinței care motivează toate inițiativele persoanelor obișnuite și toată mișcarea de agitație și căutare din ființa noastră îndreptată impetuos spre acțiune și muncă. Rajas este forța dinamică în toate manifestările naturii. Fructul său este bucuria acțiunii, dar și durerea eșecului. De fapt, întreaga căutare ignorantă și pasională a vieții aparține modalității rajasice a Naturii. O ființă umană prepodenderent rajas nu este niciodată satisfăcută și caută în permanență noi surse de plăcere. Această înclinație va conduce în final, inexorabil, către suferință și boală. Hipertensiunea este una din bolile specifice ființelor cu o tendință rajas accentuată. O astfel de ființă întâmpină mari probleme în a se controla și a se autodisciplina, fiind supusă unor tendințe sau obiceiuri inconștiente sau prea puțin conștientizate; ea acționează adesea fără a ști sau înțelege de ce face asta. Tendința rajasică este cea care conduce spre impulsivitate, acte necontrolate și creează o diviziune foarte clară între ceea ce este în interior și ceea ce este în exterior. Rajas poate fi însă direcționată pozitiv și atunci conduce către creativitate și atitudine constructivă. Ea este o forță activă și, dacă este corect folosită poate aduce atât binele pentru ființă, cât și pentru umanitate.

Tamas apare din inerție și ignoranță, iar fructele lui sunt: larvaritatea, inerția și ignoranța. Întunericul lui tamas este cel ce umbrește cunoașterea, producând confuzii și dezamăgiri. De aceea, tamas guna este opusul lui sattva guna, pentru că esența lui sattva este lumina, pe când esența lui tamas este absența luminii sau neștiința. Tamas aduce incapacitate și neglijență în acțiune, precum și neglijență și indiferență în fața erorii, neatenție și neînțelegere sau înțelegere greșită. Indolența, langoarea și somnul inert aparțin de asemenea acestei gune. De aceea ea este opusă lui rajas; pentru că esența lui rajas este mișcarea și impulsul, iar esența lui tamas este inerția. Tamas este inerția neștiinței și inerția inacțiunii.
Tamas produce ignoranță și distruge orice simț al discriminării. Ea creează dezamăgirea, precum și dificultatea de a alege sau de a decide asupra unui lucru sau a unei acțiuni. În acest fel apare inacțiunea, iar mintea unei ființe devine greoaie, plină de idei contradictorii și gânduri de neputință. Astfel, ființa predominant tamas nu mai poate fi bucuroasă sau fericită. Tamas conduce spre foarte multe boli legate de posesivitate. Oamenii tamas nu mai vor să se miște prea mult, sunt obezi și se păstrează permanent într-o stare de semiconștiență, fiind dominați de emoții negative. De multe ori sunt dependenți și lipsiți de ajutor.

Text preluat din ‘’ Alimentația în practica Yoga ‘’ Dan Bozaru