Str. Oituz 6A, Deva, România Luni - Vineri 18:00-20:00 +40 721 041 609

Politica de confidenţialitate

1. INTRODUCERE

PFA Banu Alina, cu sediul în Municipiul Deva, Judetul Hunedoara, Str.Pietroasa nr. 25, având codul unic de identificare 36047306, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. F20/273/2016, denumită în continuare “Online Yoga”, este operator al datelor personale transmise prin intermediul acestui site.Precizăm că nu vom solicita ori primi informații, de orice natură, de la copiii sub 16 ani.În numele “Online Yoga” există terțe persoane care prelucrează datele cu caracter personal, aceste persoane fiind denumite persoane împuternicite de operator în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. Folosirea împuterniciților este justificată de rațiuni de business, de cele mai multe ori vorbim despre servicii specializate, profesioniste care pot gestiona volumele necesare și asigură tehnologia prin care “Online Yoga” să-și poată îndeplini atribuțiile. Menționăm că datele nu sunt transmise concomitent tuturor împuterniciților.“Online Yoga” se angajează să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de tine ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislația aplicabilă. Această notă de confidențialitate descrie politicile și practicile privind colectarea și utilizarea datelor tale personale și îți stabilește drepturile de confidențialitate.Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, vom actualiza din când în când această notificare de confidențialitate pe măsură ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate. În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământ (după cum este descris mai jos), îți vom notifica orice modificare și vom solicita consimțământul.suplimentar.

2. CONTEXTUL LEGISLATIV

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit “Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.Pentru mai multe detalii privind conținutul acestei norme juridice, te rugăm să accesezi următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

3. RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor în ceea ce privește toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal. Poți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor personale și la exercitarea drepturilor potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă există întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele cu caracter personal. Adresa de e-mail a responsabilului cu protecția datelor este: contact@onlineyoga.ro.

4. CUM COLECTĂM ȘI FOLOSIM (PROCESĂM) INFORMAȚIILE TALE PERSONALE

Informații personale pe care ni le oferi:

Putem colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale:

- informații despre computerul tău și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului)
- informațiile pe care ni le furnizezi în scopul de a te abona la notificările prin e-mail și / sau buletine de știri (inclusiv numele și adresa de e-mail)
- informațiile pe care ni le furnizezi atunci când utilizezi serviciile sau informațiile care sunt generate în timpul utilizării acestui site web
- informațiile conținute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiți prin acest site (inclusiv corespondența cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea) orice alte date personale pe care ai ales să ni le trimiți.

Scopurile utilizării datelor tale cu caracter personal

Datele personale transmise prin intermediul acestui site și datele personale pe care le-am colectat de la tine sau de la terți sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în aceasta Politica de confidențialitate. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim să le avem cu tine, putem folosi datele tale personale în următoarele scopuri pe baza temeiurilor juridice prezentate mai jos:

Comunicări, bazate pe interesul legitim al Online Yoga potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă ne-ai contactat prin intermediul acestui site sau în alt mod, îți putem procesa numele, datele de contact, locația și alte informații pe care ni le-ai furnizat pentru a îți putea răspunde la întrebări, pentru a organiza întâlnirea, convorbirea telefonică sau alte comunicări.

Achiziția de produse sau servicii, bazată pe contractul nostru cu tine potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul GDPR: prin achiziționarea de produse sau servicii prin intermediul acestui site, ești de acord să devii parte la un Contract, ale cărui Termeni și condiții vor fi stipulate în contract. În acest caz, datele tale personale, cum ar fi numele complet, datele de contact, adresa, datele cărții de identitate, detaliile de plată (pentru când plătești) vor fi prelucrate de către Puterea Intenției Clare în următoarele scopuri: să încheiem contractul privind produsul/serviciul achiziționat de pe site-ul nostru, să expediem/instalăm produsul/serviciul la adresa indicată de tine, să încasăm prețul produsului/serviciului achiziționat sau să păstrăm informațiile tale atunci când dorești să returnezi produsul achiziționat în acord cu Termenii și condițiile contractuale generale.

Marketing și relații publice, pe baza consimțământului tău potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR: dacă ești vizitator al site-ului nostru, putem procesa prin cookie-uri și semnalizatoare web adresa ta IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referință, durata vizitei, fișierele log, interacțiunile cu site-ul nostru web și cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre tine sau dispozitivul tău în conformitate cu această Politica de confidențialitate, informațiile pe care le-ai furnizat prin intermediul formularului de site sau serviciile achiziționate (valoarea, data, surse de date, note și remarci) pentru a efectua cercetări de marketing și pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicării noastre de marketing și pentru a o adapta la tendințele detectate, pentru a planifica viitoarele noastre activități de marketing, pentru a pregăti analiza noastră de business, pentru a personaliza serviciile și comunicările pentru tine, pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorași sau a unor produse și servicii similare. De asemenea, dacă ești abonatul nostru la newsletter, poți primi materialele noastre de marketing, îți putem procesa datele personale pe care ni le-ai furnizat pentru a distribui materiale promoționale, putem face anunțuri despre adăugiri și modificări privind serviciile noastre, putem personaliza acest site și comunicarea noastră de marketing pentru tine, îți putem trimite notificări prin e-mail (de exemplu despre ofertele noastre), putem trimite buletine de știri și revistele noastre de e-mail (ne poți informa în orice moment dacă nu mai ești interesat de aceste materiale) sau îți putem trimite comunicări de marketing referitoare la activitatea noastră despre care credem că ar putea fi de interes pentru tine.

Securitate, bazată pe interesul legitim al Online Yoga potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă ești vizitator al acestui site, putem prelucra datele personale pe care le-ai încărcat, datele colectate automat despre tine sau despre dispozitivul tău, în conformitate cu această notificare de confidențialitate (de exemplu prin cookie-uri, semnalizatoare web) pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei, pentru protejarea drepturilor și intereselor Puterea Intenției Clare și ale terților și pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Menționăm că aceste informații pot fi dezvăluite în scopul investigării sau urmăririi penale.

5. DEZVĂLUIREA ȘI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informațiile pe care le colectăm de la tine vor fi prelucrate în Spațiul Economic European și în afara Spațiului Economic European, în funcție de scopul prelucrării. Puterea Intenției Clare se străduiește să aplice garanții adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor tale personale în timpul transferului și pentru a le utiliza numai în conformitate cu relația ta cu Online Yoga și cu practicile descrise în această Politică de confidențialitate. Puterea Inteției Clare minimizează riscul pentru drepturile și libertățile tale, prin faptul că nu colectează sau stochează informații sensibile despre tine.

În măsura permisă de legile aplicabile în materie de protecție a datelor, putem divulga datele tale personale unor clienți (pentru implicarea în afaceri sau pentru a confirma calitatea înaltă a serviciilor noastre), auditori, agenții, autorități de supraveghere sau alți furnizori de servicii externe pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale. Vom indica în mod clar pentru tine fiecare destinatar de date dacă este bine cunoscut în momentul inițierii procesării.

Putem, de asemenea, dezvălui datele tale personale:
- în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege; - în legătură cu orice procedură judiciară în desfășurare sau potențială;
- pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

6. DREPTURILE TALE

Regulamentul GDPR oferă anumite drepturi persoanelor vizate. Ai dreptul de a accesa și de a rectifica (corecta) înregistrarea datelor tale personale prelucrate de noi dacă acestea sunt inexacte. Ne poți solicita să ștergem aceste date sau să încetăm prelucrarea acestora, sub rezerva anumitor excepții. De asemenea, ne poți solicita încetarea utilizării datelor tale în scopuri de marketing direct. Ai dreptul să depui o plângere la autoritatea de protecție a datelor dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care îți prelucrăm datele personale. Când este fezabil din punct de vedere tehnic, vom putea (la cererea ta) să îți furnizăm datele personale sau să le transmitem direct unui alt operator. Dacă accesul nu poate fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, îți vom furniza o dată la care informațiile vor fi transmise. Poți solicita, de asemenea, informații suplimentare despre: scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, care a fost sursa informațiilor și cât timp vor fi stocate. Dacă dorești să execuți oricare dintre aceste drepturi, te rugăm să contactezi responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa office@paginideinternet.ro, oricând.

AVERTIZARE! Te rugăm să își exersezi cu înțelepciune drepturile și să reții că abuzul de drepturi îți poate atrage răspunderea.

Datele de contact ale autorității naționale de protecție a datelor cu caracter personal sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa: București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336
Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro
Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602

7. PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele tale personale sunt stocate de către Online Yoga pe serverele sale.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm bazate pe consimțământul tău vor fi păstrate pentru perioada nelimitată de timp (sau până când consimțământul este revocat), cu excepția cazului în care cerințele legale aplicabile prevăd altfel iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării.

Dacă nu ne-ai furnizat acordul tău pentru prelucrarea datelor sau ai revocat acordul, vom stoca numai date minime despre tine (numele complet, datele de contact, referințe și note) pentru statistica și necesitățile de raportare sau în măsura justificată pe baza unui alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim.

Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații și documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege. în cazul în care informațiile / documentele sunt relevante pentru orice procedură judiciară în curs sau potențială pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

8. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Pentru a îți proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiți prin utilizarea acestui site web, vom menține garanții fizice, tehnice și administrative.

Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu. Restricționăm accesul la datele tale personale doar acelor angajați care trebuie să știe acele informații pentru a îți oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor tale.

Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru tine (de exemplu, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierdere financiară), te vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competentă de supraveghere.

9. MODIFICĂRI ALE POLITICII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web.

Având în vedere că legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimbă și se îmbunătățesc din când în când, se așteaptă ca această notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe această pagină, astfel încât să fii conștient de politicile noastre. Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate și termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site web.

10. SITE-URILE TERȚE PĂRȚI

Acest site poate include hyperlinkuri și detalii despre site-urile web ale unor terțe părți. Nu avem niciun control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părți.

11. DESPRE COOKIE-URI

Așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți acest site web și, datorită acestei îmbunătățiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor noștri. Adresa ta IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

Acest site utilizează, de asemenea, cookie-uri. Pentru mai multe detalii privind cookie-urile, va rugăm să accesați documentul de informare a utilizatorilor despre prezența cookie-urilor pe site, denumit Politica de cookie-uri..

12. SECURITATEA SITE-ULUI

Nu putem garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiți și înțelegi că orice informație pe care o transferi către Online Yoga se face pe propriul tău risc. Cu toate acestea, Online Yoga folosește măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate să protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Suntem conștienți că pot apărea incidențe de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiindcă aproape fiecare site web, serviciu sau utilizator se intercalează. În aceste situații, obiectivele noastre sunt să ne mișcăm repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noștri. Dacă este necesar, Online Yoga va notifica autoritățile competente despre aceste incidente de utilizare incorectă sau incursiune neautorizată în site-ul Online Yoga.

13. ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAȚII

Dacă ai întrebări cu privire la informațiile tale personale sau dacă dorești să îți executați drepturile sau ai nelămuriri sau reclamații, te rugăm să ne contactezi prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protecția datelor la contact@onlineyoga.ro.

Dacă dorești să nu folosim informațiile pe care ni le-ai furnizat, te rugăm să ne trimiți un e-mail către contact@onlineyoga.ro cu titlul “Nu utilizați datele mele” și numele tău.

Pentru a-ți actualiza sau a corecta datele tale personale, te rugăm să contactezi responsabilul pentru protecția datelor la contact@onlineyoga.ro.

Acest site utilizează cookie-uri. Prin continuarea navigării sunteţi de acord cu utilizarea cookie. Pentru mai multe informaţii puteţi consulta Politica de confidenţialitate a datelor personale. Detalii
Sunt de acord